ข้าพเจ้านาย ศุภวิชญ์  กลั่นบุญ

 ประเภท : นักศึกษา  ตำบลบ้านกรวด

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป  ณ ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูล โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับการฝึกทักษะอาชีพ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

การป้องกัน

ปกป้องตนเองและคนรอบตัวโดยการหาข้อมูลและปฏิบัติตามข้อควรระวังที่เหมาะสม รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้ ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์

หน้ากากอนามัย

หน้ากากอนามัยช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ที่สวมแพร่กระจายไวรัสไปยังผู้อื่น อย่างไรก็ตาม หน้ากากอนามัยเพียงอย่างเดียวป้องกันเชื้อโควิด-19 ไม่ได้ จึงควรรักษาระยะห่างและหมั่นทำความสะอาดของมือร่วมด้วย รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

โควิด-19 ส่งผลต่อผู้คนในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่จะมีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง และหายจากโรคได้เองโดยไม่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล

 • อาการทั่วไปมีดังนี้
 • มีไข้
 • ไอแห้ง
 • อ่อนเพลีย
 • อาการที่พบไม่บ่อยนักมีดังนี้
 • ปวดเมื่อยเนื้อตัว
 • เจ็บคอ
 • ท้องเสีย
 • ตาแดง
 • ปวดศีรษะ
 • สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นและรับรส
 • มีผื่นบนผิวหนัง หรือนิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสี

โดยเฉลี่ยแล้วผู้ที่ติดเชื้อไวรัสจะแสดงอาการป่วยใน 5-6 วัน อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยอาจใช้เวลานานถึง 14 วันจึงจะแสดงอาการ  เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 ที่เกิดขึ้นจึงส่งผลให้การสำรวจข้อมูลหรือการลงพื้นที่ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากต้องเฝ้าระวังโควิด และต้องรักษาระยะห่างจากการลงพื้นที่ และป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

 

                        

 

 

จากเดือนที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการลงสำรวจพื้นที่ในตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด แล้วบ้างบางพื้นที่ เช่นตามสถานที่ต่างๆ เช่น โรงเรียน วัด หมู่บ้าน การประปา เป็นต้น เพื่อสำรวจสถานการณ์ โควิด-19 และวิธีการป้องกันและการรับมือของการระบาดโควิด-19

มีการพัฒนาระบบ การเก็บข้อมูลผ่าน APP ของ U2T เพื่อที่จะได้ลงเก็บข้อมูลและเพิ่มข้อมูลให้ครอบคลุมเพื่อที่จะเก็บรวบรวมและนำมาวางแผนและวิเคราะห์กันต่อไประบบของ APP  U2T นั้นแล้วซึ่งในระบบก็จะมี 10 หัวข้อที่ให้เราเก็บข้อมูลเพิ่มคือ

1.ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด     2. แหล่งท่องเที่ยว    3. ที่พัก/โรงแรม    4.ร้านอาหารในท้องถิ่น 5.อาหารที่หน้าสนใจประจำถิ่น   6. เกษตรกรในท้องถิ่น   7.พืชในท้องถิ่น    8.สัตว์ในท้องถิ่น     9.ภูมิปัญญาท้องถิ่น      10.แหล่งน้ำในท้องถิ่น มีความสะดวกและง่ายต่อการเก็บข้อมูล และมอบหมายหน้าที่ให้เก็บข้อมูล แต่ละบุคคลจะได้ข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันและแตกต่างกัน

อื่นๆ

เมนู