ข้าพเจ้านาย สมมารถ ตุ้มทอง  ประเภทนักศึกษา ID04  ต.บ้านกรวด ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป  ณ ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูล โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับการฝึกทักษะอาชีพ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

 

การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนจากดินบ้านกรวด เป็นวิธีการขึ้นรูปที่รวดเร็ว โดยใช้ดินบ้านกรวดในการขึ้นรูปทรง โดยการตั้งศูนย์ เจาะรูตรงกลาง แล้วขยายเพื่อเปิดปาก จึงจะดึงดินขึ้นทรงกระบอก แล้วจึงเปลี่ยนรูปทรง เป็นรูปทรงต่างๆ เช่น แจกันช้าง กระปุกกระแป แก้ว ถ้วย จานต่างๆ และ ยังสามารถเพิ่มลวดลายแจกันบ้านกรวด ลายหวี,ลายโค้งระหย้า เพื่อให้มีความเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งดินบ้านกรวด ขึ้นรูปทรงต่างๆค่อยข้างดี ไม่ทรุดตัว ไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่หรืองานเล็ก ดินบ้านกรวดเป็นดินที่มีลักษณะค่อนข้างหยาบ มีทรายปนเยอะ ทรงตัวจากการขึ้นรูปได้ดี เผาในอุณหภูมิสูงถึง 1200-1280 องศาเซลเซียส

 

 

 

 

 

 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของตำบลบ้านกรวด ได้นำเรื่องเครื่องปั้นดินเผามาต่อยอดเป็นอาชีพให้แก่คนในชุมชน  เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนได้มีรายได้เสริม ไปประกอบอาชีพเครื่องปันดินเผาที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยวิธีการขึ้นรูปจากแป้นหมุนด้วยดินบ้านกรวด ซึ่งดินบ้านกรวด เป็นดินที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว จึงง่ายต่อการนำมาประกอบอาชีพเครื่องปั้นดินเผา อีกทั้งยังเสริมรายได้ให้แก่ชุมชนตำบลบ้านกรวดอีกด้วย

 

 

 

สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลทำให้การลงพื้นที่เพื่อทำงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ก็ยังไม่สามารถจัดทำได้ ทางมหาวิยาลัยฯ ได้ให้ความสำคัญและมีความห่วงใยในการใช้ชีวิตประจำวันในช่วงสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างมาก จึงได้มีการเสนอวิธีการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนจากดินบ้านกรวด เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้เสริม สามารถช่วยแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู