ข้าพเจ้า : นางสาวกฤติกา บุญคล้อย อาประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

เดือนมิถุนายน ทางทีมงานได้รับงานจาก สป.อว. ให้เก็บข้อมูล ดังนี้ แหล่งท่องเที่ยว / ที่พัก-โรงแรม /ร้านอาหารในท้องถิ่น / อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น / เกษตรกรในท้องถิ่น / พืชในท้องถิ่น / สัตว์ในท้องถิ่น /ภูมิปัญญาในท้องถิ่น/สถาบันศึกษา  จากการลงเก็บข้อมูลทำให้ทราบถึงปัญหาในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เนืองในสถานะการโควิด (COVID-19) ในช่วงเปิดเทอมใหม่ของนักเรียน ทำให้ประสบปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เพราะทุกคนหวาดกลัว ทางทีมงานจึงลงพื้นที่ไปมอบอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้นักเรียนและคณะครูอาจาร์ยทุกท่าน ร.รบ้านโคกยาง เพื่อป้องกันให้มีความปลอดภัยในการทำกิจกรรมต่างๆในการเรียนการสอน  และยังทำความสะอาดพื้นที่บริเวณ ร.ร เพื่อตอนรับการเปิดเทอมใหม่ ที่สะอาดและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19)

วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้ ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์

หน้ากากอนามัย หน้ากากอนามัยช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ที่สวมแพร่กระจายไวรัสไปยังผู้อื่น อย่างไรก็ตาม หน้ากากอนามัยเพียงอย่างเดียวป้องกันเชื้อโควิด-19 ไม่ได้ จึงควรรักษาระยะห่างและหมั่นทำความสะอาดของมือร่วมด้วย รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

 

วิธีล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่ถูกต้อง ป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัส

          1. กดเจลล้างมือแอลกอฮอล์ประมาณ 10 มิลลิลิตร หรือให้พอจะถูมือได้ทั่วถึงทั้งสองข้าง

          2. ถูฝ่ามือทั้งสองข้างเข้าด้วยกัน

          3. ถูหลังมือข้างซ้ายด้วยฝ่ามือข้างขวา และประสานนิ้วเข้าไปถูซอกนิ้ว ทำสลับกับมืออีกข้าง

          4. ถูฝ่ามือและซอกนิ้วด้านในฝ่ามือด้วยนิ้วที่ประสานกัน

          5. กำมือข้างหนึ่งและใช้หลังนิ้วถูฝ่ามืออีกข้างหนึ่ง

          6. ถูนิ้วหัวแม่มือข้างซ้าย โดยใช้ฝ่ามือข้างขวาที่ประสานกัน กำรอบแล้วหมุนวน ทำสลับกับนิ้วหัวแม่มืออีกข้าง

          7. ถูฝ่ามือซ้ายด้วยนิ้วมือขวาที่ประสานกัน วนไปข้างหลังและข้างหน้า ทำสลับกับฝ่ามืออีกข้าง

          8. ปล่อยให้แอลกอฮอล์ค่อย ๆ แห้งไปเอง โดยไม่ต้องเป่าแห้ง ไม่ต้องเช็ดด้วยผ้าหรือกระดาษซ้ำ

วิธีล้างมือด้วยเจลแอลฯ ที่ถูกต้อง
เจลแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทำความสะอาด
       
         
         

อื่นๆ

เมนู