ID04 Covid19 week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด

ข้าพเจ้า นางสาวสุมาลี เอ็นดู ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

จากสถานการณ์โควิด19ในประเทศไทยปัจจุบันยังคงมีผู้ติดเชื้อโควิด19เป็นจำนวนมาก และได้มีเชื้อสายพันธ์ใหม่ๆเข้ามาในประเทศและมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง บางพื้นที่สามารถควบคุมได้ แต่บางพื้นที่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างมาก ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด19มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากมีเชื้อสายพันธ์เข้ามาในประเทศและตัวเชื้อมีความรุนแรงมากขึ้น ในขนาดที่รัฐบาลยังคงจัดสรรวัคซีนที่มีคุณภาพล่าช้าแบบนี้ต่อไปอาจมีการระบาดละลอกสี่อีกครั้งก็เป็นได้

 

และเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันทำให้พื้นหลายที่มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่คนหมู่มากมาอยู่รวมกัน และ1ในนั้นมีโรงเรียน ตามโครงการ ‘U2T COVID19 WEEK ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด’ทางคณะการทำงานของพวกเราจึงจัดกิจกรรมทำความสะอาดตาม ‘รุก คลีน พื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน’ เตรียมความพร้อมการเปิดเรียนในวันที่14มิถุนายน 2564 ทางเราได้มีการนำ Face shield ทำเอง ,แอลกอฮอล์เจล,หน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆ นำไปมอบให้กับทางโรงเรียนและมีการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเทอมใหม่

           

           

ภาพการทำFace shield และแอลกอฮอล์เจล

           

           

           

           

ภาพกิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียน

 

อื่นๆ

เมนู