การระบาดระลอกใหม่ส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐและความวิตกกังวลของผู้บริโภค สถานการณ์การระบาดในรอบนี้รุนแรงกว่ารอบที่ผ่านมาในเดือนมกราคม จากจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันที่สูงกว่าในรอบก่อนมาก ภาคการท่องเที่ยวยังคงเป็นกลุ่มธุรกิจที่น่ากังวลมากที่สุดเนื่องจากได้รับผลกระทบโดยตรงจากการระบาดและการเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ล่าช้า การระบาดรอบใหม่ของประเทศไทย และการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส ที่อาจทำให้นักท่องเที่ยวขาดความมั่นใจในการเดินทางระหว่างประเทศ  คาดว่าธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวจะยังคงได้รับผลกระทบอย่างหนักในปีนี้

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยววิตกว่าแผนการฉีดวัคซีนที่ล่าช้า จะทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการท่องเที่ยวย่ำแย่ลง ในขณะที่ประเทศคู่แข่งเร่งฉีดวัคซีน บางประเทศใช้การฉีดวัคซีนเป็นจุดขายหนึ่งดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ  กว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาที่ต้องปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและการจ้างงานในอุตสาหกรรมอย่างมากและยังส่งผลกระทบถึงผู้ประกอบการรายย่อยที่ตั้งหน้าตั้งรอการกลับมาของนักท่องเที่ยวที่จะสามารถช่วยพยุงรายได้ที่หยุดชะงักมาตั้งแต่ปีที่แล้วฟื้นตัวเพิ่มมากขึ้น  หนึ่งในผู้ประกอบการรายย่อยประกอบธุรกิจร้านอาหารในรีสอร์ทแห่งหนึ่งได้ให้การสัมภาษณ์ถึงผลกระทบที่ได้รับจากการระบาดระลอกใหม่ว่า ก่อนจะเกิดการระบาดมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อน ทำให้มีรายได้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและชำระหนี้สิน ซึ่งกลับกันในปัจจุบันนี้ แต่ก็แอบมีความหวังว่าประเทศจะเปิดรับนักท่องเที่ยวได้โดยเร็วก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเพราะมีบ้างร้านที่ต้องปิดตัวลง

อย่างไรก็ดีในสถานการณ์ที่การฉีดวัคซีนของไทยทำได้ช้ามากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ และอัตราการฉีดวัคซีนของไทยยังอยู่ที่เพียงราว 1% ของประชากรไทย ทางออกสำคัญ ณ เวลานี้คือความพยายามจัดหาและบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุขเพื่อควบคุมการระบาด พร้อมกับการเร่งจัดหาและฉีดวัคซีนให้กับคนไทยให้ได้เร็วที่สุด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศกลับมาครึกครื้นเช่นเดิม

                               

 

 

อื่นๆ

เมนู