ข้าพเจ้า นายณฐพล งามแสง ประเภท ประชาชน ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของตำบลบ้านกรวด ได้นำเรื่องเครื่องเคลือบพันปีขึ้นมาต่อยอดเป็นอาชีพให้แก่คนในชุมชน  เพื่อให้ชาวบ้านได้มีรายได้ ประกอบอาชีพเครื่องปันดินเผาที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 ได้มีการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานและสาธิต โดยการนำเอาผลงานของชาวบ้านแต่ละตำบลมาจัดแสดง  ผลงานเครื่องเคลือบดินเผา ร่วมสมัย จากการฝึกอบรม  ณ สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะเทศโนโลยีอุตสาหกรรม แล้วยังสาธิตวิธี การขึ้นรูป การชุบเคลือบ การเผา  เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู