ข้าพเจ้านาย ศุภวิชญ์  กลั่นบุญ

 ประเภท : นักศึกษา  ตำบลบ้านกรวด

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป  ณ ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูล โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับการฝึกทักษะอาชีพ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ประเภทของการออกแบบ การออกแบบโดยทั่วไปจะมีรูปทรงและโครงสร้างหลายลักษณะด้วยกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของรูปทรงที่จะนำมาใช้ในการออกแบบให้ได้ลักษณะที่เหมาะสมกลมกลืนกับประโยชน์ใช้สอย และเพื่อความสวยงาม เช่น แบบที่มีรูปลักษณะเหมือนธรรมชาติมีลักษณะรูปทรงกลมเป็นรูปทรงหลายเหลี่ยมและรูปทรงอิสระเพราะฉะนั้นนักออกแบบจึงต้องมีความรู้สึกความเข้าใจและรู้จักเลือกใช้ลักษณะรูปทรงของสิ่งต่างๆ ให้เหมาะสมกับงานออกแบบแต่ละประเภท

 

การออกแบบรวมถึงการออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ มีต้นแบบมาจากลายเครื่องปั้นดินเผาบ้านกรวด และเครื่องเคลือบพันปีบ้านกรวดเป็นต้น และการทำน้ำเคลือบของผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้ผงหินบะซอล หรือผงหินภูเขาไฟจากจังหวัดบุรีรัมย์ มาใช้ในการผสมกับวัตถุดิบต่างๆและนำไปบดเป็นเคลือบผงหินบะซอล เพื่อทำการนำมาเคลือบผลิตภัณฑ์ที่เราได้จัดเตรียมไว้เพื่อนำไปเผาให้เกิดชิ้นงานและนำไปสู่การสร้างรายได้

เคลือบนั้นมีหลากหลายสูตร หลายชนิด ทั้งเคลือบขี้เถ้าจากไม้ เคลือบใส เคลือบพลึก เคลือบศิลาดล มีหลายหลายชื่อเรียกและสีที่ต่างกันออกไป อย่างผงหินบะซอลที่จังหวัดบุรีรัมย์เรานั้นสามารถนำมาใช้ผสมเคลือบเพื่อทำเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ได้ ลักษณะเคลือบจะมันวาว มีสีน้ำตาลสวยงาม และมีการนำเคลือบสีต่างๆมาเคลือบทับซ้อนกับเคลือบบะซอลและเกิดความสวยงามให้กับผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้น

อื่นๆ

เมนู