ชื่อบทความ: กิจกรรมมอบสิ่งของและอุปกรณ์ต้านภัยเชื้อcovid-19 ตำบลบ้านกรวด
พื้นที่:  ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้จัดทำบทความ: นางสาว รัชนีกร ถิ่นนคร

ประเภท:  บัณฑิตจบใหม่

กิจกรรมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านโคกยาง

เนื่องจากในพื้นที่ อำเภอบ้านกรวด  ยังคงมีการระบาดของโรค covid-19

ทางคณะอาจาร์ยทีมงานทราบถึงปัญหาภายในชุมชนยังขาด สิ่งของและอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อcovid-19 จึงได้จัดกิจกรรมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านโคกยาง ในวันที่ 27  พฤษภาคม 2564 ซึ่งคณะอาจาร์ยและทีมงานได้จัดทำสเปย์แอลกอฮอล์และหน้ากากเฟสชิวเพื่อมอบให้แก่โรงเรียน และยังได้มอบ หน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อและอุปกรณ์ทำความสะอาด จำนวนหนึ่งให้กับทางโรงเรียนและได้ร่วมกันทำความสะอาดให้กับโรงเรียนเพื่อต้อนรับการเปิดเทอมของเด็กๆ  และทางโรงเรียนได้ให้การต้อนรับและสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดี

รูปกิจกรรมกับทางโรงเรียน

วีดีโอประจำเดือนมิถุนายน 2564

 

อื่นๆ

เมนู