ข้าพเจ้านาย สมมารถ ตุ้มทอง  ประเภทนักศึกษา ID04  ต.บ้านกรวด ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป  ณ ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูล โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับการฝึกทักษะอาชีพ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

 

การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนจากดินบ้านกรวด เป็นวิธีการขึ้นรูปที่รวดเร็ว โดยใช้ดินบ้านกรวดในการขึ้นรูปทรง โดยการตั้งศูนย์ เจาะรูตรงกลาง แล้วขยายเพื่อเปิดปากจึงจะดึงดินขึ้นทรงกระบอก แล้วจึงเปลี่ยนรูปทรง เป็นแก้ว หรือรูปทรงต่างๆก็ได้ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้จัดทำ ชุดแก้วกาแฟ,จานรอง และ เพิ่มลวดลายบ้านกรวด ลายหวี,ลายโค้งระหย้า  เพื่อให้มีความเป็นเอกลักษณ์ เพื่อจัดทำเป็นชุดกาแฟ ดินที่นำมาขึ้นรูปเป็นดินบ้านกรวด ขึ้นรูปค่อนข้างดี ไม่ทรุดตัว ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ ดินบ้านกรวดเป็นดินที่มีลักษณะค่อนข้างหยาบ มีทรายปนเยอะ ทนไฟสูง เผาในอุณหภูมิสูงถึง 1200-1280 องศาเซลเซียส

 

           

 

 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของตำบลบ้านกรวด

ได้นำเรื่องเครื่องปั้นดินเผามาต่อยอดเป็นอาชีพให้แก่คนในชุมชน โดยออกแบบ แก้วกาแฟ และ จานรอง เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนได้มีรายได้เสริม ไปประกอบอาชีพเครื่องปันดินเผา ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยวิธีการขึ้นรูปจากแป้นหมุนด้วยดินบ้านกรวด ซึ่งดินบ้านกรวด เป็นดินที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว จึงง่ายต่อการนำมาประกอบอาชีพ หรือเป็นสินค้า O-TOP ชุดกาแฟลายบ้านกรวด อีกทั้งยังเสริมรายได้ให้แก่ชุมชนตำบลบ้านกรวดอีกด้วย

 

                         

 

 

สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลทำให้การลงพื้นที่เพื่อทำงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ก็ยังไม่สามารถจัดทำได้ ทางมหาวิยาลัยฯ ได้ให้ความสำคัญและมีความห่วงใยในการใช้ชีวิตประจำวันในช่วงสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างมาก จึงได้มีการเสนอวิธีการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนจากดินบ้านกรวด เพื่อจัดทำชุดแก้วกาแฟ ให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้เสริม สามารถช่วยแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น

 

               

 

อื่นๆ

เมนู