ข้าพเจ้า นางสาวรัชนีกร  ถิ่นนคร ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

          สถานการณ์ Covid-19 ในเดือนกรกฏาคม ยังถือว่ามีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นอกจากชุมชนต่างๆในพื้นที่บ้านกรวดจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แล้ว ก็ยังมีชาวบ้านที่อยู่บ้าน ได้รับผลกระทบไม่แพ้กันค่ะ
วันนี้ข้าพเจ้าและทีมงานจึงได้ลงพื้นที่ไปแจกหน้ากากอนามัยที่โรงพยาบาลสนามและตามจุดต่างๆ จุดกักตัวจุดคัดกรอง จุดตรวจของตำรวจในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19เพื่อช่วยลดความเสี่ยง และป้องกันโควิด 19 อีกทางหนึ่งในจุดตรวจต่างๆ ในเขตบ้านกรวด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงาน สถานที่กักตัวเพื่อเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ภาพกิจกรรม 

 

วีดีโอประจำเดือนกรกฎาคม 2564

อื่นๆ

เมนู