จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกนี้  มีการติดเชื้อและแพร่กระจายง่าย และรวดเร็ว ตามนโยบายจากภาครัฐให้ประชาชนทุกจังหวัดเฝ้าระวังอย่างเข้ม บางจังหวัดพื้นที่สีแดงต้องปิดพื้นที่ จำกัดพื้นที่ งดการเดินทาง หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามประกาศของ ศบค. ทำให้มีประชาชนที่ทำงานในกทม. หรือปริมณฑล  ต่างเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อลดความเสี่ยงในเขตที่ตนทำงานอยู่  การใช้ชีวิตประจำวันต้องเพิ่มความระมัดระวังอย่างมาก ซึ่งเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตของทุกๆคน

นอกจากวัคซีนที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับบุคคลและภูมิคุ้มกันหมู่แล้ว  อีกหนึ่งของการรักษาสำหรับผู้ที่ติดเชื้อแล้ว ยังมียาที่ช่วยลดอัตราความรุ่นแรงของโรคโควิด คือ ยาฟาวิพิราเวียร์ ซึ่งเป็นยาต้านไวรัส แต่ก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาค่อนข้างสูง  ทำให้การกระจายยาต้านไวรัสอาจจะไม่สามารถเข้าถึงได้ในทุกภาคส่วนของประชาชนในประเทศ อีกทางรอดของการรักษาคือ ยาสมุนไพร

ดร.วนะพร ทองโฉม นักวิชาการโภชนาการ กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า สมุนไพรไทยอย่าง หัวหอมแดง กระเทียม กระชาย ขิง ข่า ตะไคร้ แต่ละอย่างมีสรรพคุณหลักคล้ายๆ กัน คือ  บรรเทาอาการไอ  แก้หวัด คัดจมูก  สารสำคัญ อาทิ เควอซิติน (quercetin) เคมเฟอรอล (kaempferol) อัลลิซิน (Allicin) จินเจอรอล (gingerol) ช่วยต้านการอักเสบ และเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน

นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้ศึกษาค้นคว้าจนพบว่าสารสกัดที่ได้จากกระชายขาว ได้แก่ แพนดูราทินเอ (Panduratin A) และพิโนสโตรบิน (Pinostrobin) สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถึงอย่างนั้นการค้นคว้านี้ยังคงอยู่ภายใต้การทดลอง เพื่อพัฒนาให้มีความปลอดภัยมากขึ้น หากต้องนำมาใช้กับผู้ป่วยจริงๆ ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า จากคุณสมบัติทั้งหมดของสมุนไพรไทยเหล่านี้ จะเห็นได้ว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายในแง่ของการบรรเทาอาการหวัด ลดอาการอักเสบ และเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้เท่านั้น แต่ไม่ได้หมายความว่าจะช่วยป้องกันจากโควิด-19 ได้ 100%

นอกจากสมุนไพรที่กล่าวมาข้างต้นนี้แล้ว ยังมีอีกหนึ่งตัวยาที่ใช้โดยทั่วไป  เป็นอีกหนึ่งในส่วนผสมของยาสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโควิด-19 คือน้ำผึ้ง ที่มีสรรพคุณในการลดอาการไอ

จากการลงพื้นที่สำรวจชุมชนในเขตที่รับผิดชอบ พบว่า มีคนในชุมชนบางครอบครัวได้ ใช้เวลาส่วนหนึ่งหาน้ำผึ้งสำหรับสำหรับใช้เป็นส่วนผสมของตัวยาสมุนไพร และจำหน่าย เป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมในยามที่วิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ซึ่งในอนาคตที่ยังไม่รู้ว่าโรคนี้จะหายไปจากโลก และอีกเมื่อไรเราจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสักที

 

อื่นๆ

เมนู