ข้าพเจ้านาย สมมารถ ตุ้มทอง  ประเภทนักศึกษา ID04  ต.บ้านกรวด ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป  ณ ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูล โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับการฝึกทักษะอาชีพ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

การชุบเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผานั้น มีขั้นตอนและวิธีการชุบที่สามารถเรียนรู้ได้โดยการ นำชิ้นงานที่ผ่านการเผาดิบมาแล้วด้วยอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส มาทำความสะอาดโดยการใช้ฟองน้ำชุบน้ำหมาดๆ เช็ดลงบนชิ้นงานบางๆ เพื่อไม่ให้มีฝุ่นละอองจับ หลังจากเช็ดด้วยฟองน้ำแล้ว ก็นำชิ้นงานจุ่มลงในถังน้ำเคลือบที่เตรียมไว้แล้ว การชุบเคลือบจะเทราด หรือพ่น ก็ได้ ขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นงาน ขั้นตอนต่อไปคือนำชิ้นงานไปเช็ดส่วนก้นผลิตภัณฑ์ เพื่อไม่ให้เวลาเผา ชิ้นงานที่ถูกเคลือบจะติดกับแผ่นรองเตา หลังจากเช็ดก้นผลิตภัณฑ์เสร็จแล้ว เราจะนำชิ้นงานไปโหลดเข้าเตาเผา โดยห้ามวางงานชิดกัน เพราะเวลาเคลือบถึงจุดหลอมจะทำให้ชิ้นงานติดกันได้ ครั้งนี้เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส อุณหภูมิการเผาจะขึ้นอยู่ที่เคลือบ ว่าเคลือบนั้นต้องเผาไฟที่อุณหภูมิกี่องศาเซลเซียส จะแยกเป็นเคลือบไฟสูง และเคลือบไฟต่ำ

                                                     

                                                                 

           

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของตำบลบ้านกรวด

ได้นำเรื่อเครื่องปั้นดินเผามาต่อยอดเป็นอาชีพให้แก่คนในชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนได้มีรายได้เสริมไปประกอบอาชีพเครื่องปันดินเผาที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยวิธีการชุบเคลือบที่มีมานานแล้ว ทั้งนี้จึงนำเคลือบมาปรับสูตรและอธิบายให้แก่ชุมชนเพื่อให้เข้าใจง่ายกับยุคสมัยปัจจุบันงานเคลือบเป็นสิ่งที่น่าสนใจซึ่งงานที่ถูกเคลือบแล้ว จะเป็นงานที่ผ่านกระบวนการมาครบองค์ประกอบและถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนเข้าใจต่อการนำมาประกอบอาชีพเครื่องปั้นดินเผา อีกทั้งยังสามารถนำมาเป็นสินค้า OTOP เพื่อเสริมรายได้ให้แก่ชุมชนตำบลบ้านกรวดอีกด้วย

                                                              

 

สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลทำให้การลงพื้นที่เพื่อทำงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ก็ยังไม่สามารถจัดทำได้ ทางมหาวิยาลัยฯ ได้ให้ความสำคัญและมีความห่วงใยในการใช้ชีวิตประจำวันในช่วงสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างมาก จึงได้มีการเสนอวิธีการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนจากดินบ้านกรวด เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้เสริม สามารถช่วยแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น

                                                                       

อื่นๆ

เมนู