ข้าพเจ้านาย สมมารถ ตุ้มทอง ประเภทนักศึกษา ID04 ตำบลบ้านกรวด  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมและบันทึกข้อมูลในพื้นที่  ตำบลบ้านกรวด  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ได้

 

ดังนั้นข้าพเจ้าและทีมงาน  จึงได้จัดเตรียมวัตถุดิบและผสมดินเพื่อใช้ปั้นงาน และได้นำชิ้นงานที่ปั้นแก้วและจานรองแก้ว โดยการใช้ลวดลายของอำเภอบ้านกรอดในครั้งก่อน มาเผาดิบ หากสถานการณ์ดีขึ้น จึงจะได้นำชิ้นงานที่เผาดิบนั้นไปใช้ในการอบรม โดยการให้ผู้อบรมได้นำชิ้นงานมาทดลองชุบเคลือบเพื่อใช้ในการเผาเคลือบ ซึ่งเป็นเครื่องเคลือบโบราณของอำเภอบ้านกรวด และยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณ  เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมโบราณ  ของตำบลบ้านกรวด  อำเภอบ้านกรวด  ให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายมากขึ้น จะได้พัฒนากลุ่มอาชีพ  และ เศรษฐกิจ  ของตำบลบ้านกรวด  อำเภอบ้านกรวด  นำสู่ท้องตลาดสืบต่อไป

 

จากการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นการพัฒนากลุ่มอาชีพของตำบลบ้านกรวด เพื่อจะนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ท้องตลาด เพื่อให้เกิดรายได้เสริมต่อไปได้ในอนาคต และเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตสืบไป

อื่นๆ

เมนู