ID04 ผลิตภัณฑ์เครื่องเครือบดินเผา

ข้าพเจ้า นางสาวสุมาลี เอ็นดู ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

สืบเนื่องจากเดือนที่แล้วมีการอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาตำบลบ้านกรวดขึ้นแล้ว คือการอบรมวิธีการเคลือบก่อนนำไปเผาเพื่อให้ได้ชิ้นงาน เดือนนี้ทางคณะผู้ดำเนินงานจึงได้นำเสนอเครื่องเครือบดินเผาโดยมีลักษณะทั้งคล้ายกับตัวเครื่องเครือบโบราณ และมีลักษณะที่ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยและความเข้าถึงกับยุคสมัยในปัจจุบันได้ง่าย จึงลักษณะประยุกต์ที่หลายหลาย

ลักษณะและลวดลายของเครื่องปั้นนี้มีทั้งจากการทำกิจกรรมรวมกับชาวบ้านในโครงการและทางกลุ่มคณะจัดปั้นเอง ลักษณะและรูปร่างจึงมีหลายแบบไม่ได้มีแค่ตามแบบลวดลายโบราณ เพื่อง่ายต่อการเข้าถึงและประโยชน์ใช้สอยไม่ว่าจะนำมาใส่ต้นแคดตัส แจกัน แก้วกาแฟ จาน ชาม และอื่นๆอีกหลายหลาย

  

  

 

 

 

ทางด้านคณะผู้ดำเนินงานและคณะอาจารย์ประจำตำบลได้เล็งเห็นถึงการต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่ามากกว่าการขายแค่ในพื้นที่ตำบล ได้มีการทำเพลFacebook เพื่อลงประชาสัมพันธ์ แนะนำผลิตภัณฑ์และการขายผลิตภัณฑ์

 

อื่นๆ

เมนู