กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สำคัญต่างๆ และกิจกรรมรวมพลังสู้ภัยโควิด

รูปภาพกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สำคัญต่างๆ และกิจกรรมรวมพลังสู้ภัยโควิด

ข้าพเจ้า นางสาวศุภรัตน์ พิมซันน์ ได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 รวมถึงการทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สำคัญต่างๆ และกิจกรรมรวมพลังสู้ภัยโควิด-19

               เนื่องจากในช่วงเดือน พฤศจิกายน ของทุกปีแต่ละหมู่บ้านจะการร่วมกันทำบุญทอดกฐิน ซึ่งว่าเป็นบุญใหญ่ที่ชาวบ้านจะเข้าร่วมบุญกันเป็นจำนวนมาก  แต่ในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางกลุ่มผู้ปฏิบัติงานจึงได้จัดกิจกรรม ชาวบ้านกรวดรวมพลังสู้ภัยโควิดขึ้น โดยให้ความรู้กับชาวบ้านในชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านได้ตระหนักถึงการป้องกันตัวเองจากโรคระบาดนี้ ด้วยการล้างมือด้วยเจลล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานได้นำสิ่งของ เช่น หน้ากากอนามัย แลกอฮอลล์ อุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ไปมอบให้แต่ละชุมชนในตำบล บ้านกรวด ทั้ง 16 หมู่บ้าน

       ทั้งนี้  ยังได้จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สำคัญต่างๆ ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์การเรียนเครื่องปั้นดินเผา รวมถึงวัดและโรงเรียน  และได้นำวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดไปมอบให้กับชุมชนในตำบล บ้านกรวดทั้ง 16 หมู่บ้าน ด้วยเช่นกัน

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู