เนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด-19 ในประเทศไทยยังไม่คลี่คลาย และสถานการณ์ในอำเภอบ้านกรวดของเรายังไม่ดีขึ้น เพราะยังมีผู้ที่ติดเชื้อในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเป็นเหตุที่ทำให้ต้องทำการปิดโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอที่เพิ่งเปิดได้แค่ 2 วัน ทางพวกเราชาว U2T ของตำบลบ้านกรวดจึงได้มีการปรึกษาหารือกันที่จะนำสิ่งของไปมอบให้ในแต่ละหมู่บ้านของตำบลบ้านกรวด อาทิเช่น เจลล้างมือแอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิ และอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆ 

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน ทางชาว U2T ตำบลบ้านกรวดจึงได้นำสิ่งของดังกล่าวไปมอบให้ ผู้นำหมู่บ้านของตำบลบ้านกรวดทั้ง 16 ตำบล

รูปภาพกิจกรรม

อื่นๆ

เมนู