ข้าพเจ้า นางสาวกฤติกา บุญคล้อย  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

ผู้ปฏิบัติงานตำบลบ้านกรวดได้มีกิจกรรมเสริมสร้างการทำความดีและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

โดยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของตำบล ได้มีการปรับปรุงทัศนียภาพสิ่งแวดล้อมรอบๆแหล่งเรียน และได้มีการนำต้นไม้ไปถวายวัดเพื่อปลูกทดแทนต้นที่ตาย และมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพิ่มเติม

อื่นๆ

เมนู