ข้าพเจ้านางสาว กฤติกา บุญคล้อย

ประเภท บัณฑิตจบใหม่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์นั้นเป็นตัวช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้แก่สินค้าและแบรนด์  โดนการนำเอกลักษณ์เด่นของตำบลบ้านกรวดมาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้สวยงามแล้วเข้ากับผลิตภัณฑ์ 

รูปแบบที่ได้ทำและบรรยากาศในการทำงาน

ลิงค์วิดีโอ

อื่นๆ

เมนู