ข้าพเจ้า นางสาวนันทิกานต์ พูนแสง ประเภท ประชาชน ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

เนื่องด้วยวันที่ 26-27 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทางผู้ปฏิบัติงานตำบลบ้านกรวด ร่วมด้วยอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ได้จัดการอมรมการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อใส่เซรามิกส์ ในการจำหน่ายของตำบล ทางผู้ปฏิบัติงานได้เชิญชาวบ้านตำบลบ้านกรวดในแต่ละหมู่บ้าน มาร่วมด้วยช่วยกันในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ในการออกแบบเราได้สร้างโลโก้ของเราขึ้นมาเอง ชื่อผลิตภัณฑ์ ความเป็นมา และประโยชน์ของการใช้สอย ทางผู้ปฏิบัติงานและชาวบ้านได้ร่วมกันออกปบบและสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงทำให้เรามีตัวเลือกของแบบบรรจุภัณฑ์ที่จะนำผลิตภัณฑ์เซรามิกส์มาบรรจุและจัดจำหน่ายต่อไป

รูปภาพกิจกรรม

วิดีโอประจำเดือนพฤศจิกายน

 

อื่นๆ

เมนู