ข้าพเจ้า นางสาวสุมาลี เอ็นดู ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

ผู้ปฏิบัติงานตำบลบ้านกรวดได้มีกิจกรรมเสริมสร้างการทำความดีและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ในวันที่ 26-29 ตุลาคม 2564 ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาตำบลบ้านกรวด ให้กับผู้ที่สนใจของแต่ละหมู่บ้านในตำบลบ้านกรวด หมู่ละ2-3 ท่าน เพื่อเป็นตัวอย่างของแต่ละหมู่ ในการจัดอบรมได้มีการแบ่งกลุ่ม เพื่อรวบรวมกระบวนการความคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น การกำหนดชื่อผลิตภัณฑ์ ภาพโลโก้ สโลแกนของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการกำหนดสีของภาพ ซึ่งสิ่งสำคัญในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ที่ผู้ออกแบบหรือผู้ผลิตต้องเข้าใจคือ วัตถุประสงค์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ องค์ประกอบของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การวางแผนเพื่อผลิต บรรจุภัณฑ์ หรือแม้กระทั้งเทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ภาพกิจกรรม

วิดีโอประจำเดือน

 

อื่นๆ

เมนู