ปัจจุบันเชื้อโคโรน่าไวรัสหรือโควิด-19 ได้พัฒนาตัวเองกลายพันธุ์เป็นชนิดที่ 5 หลังจากสายพันธุ์อัลฟา, เบตา, แกมมา และเดลตา ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) จัดให้อยู่ในกลุ่มสายพันธุ์ที่น่ากังวล มีชื่อในทางวิทยาศาสตร์ว่า B.1.1.529 ก่อนที่ WHO จะตั้งชื่อเรียกให้ตามลำดับตัวอักษรกรีก ว่า “โอไมครอน” (Omicron) ไวรัสโควิดชนิดใหม่นี้มีการกลายพันธุ์ของยีนรวมทั้งสิ้นถึง   50 ตำแหน่ง ทำให้มันมีความแตกต่างจากเชื้อ โควิดกลายพันธุ์อื่นๆ เป็นอย่างมาก จากข้อมูลขณะนี้พบว่าการกลายพันธุ์ของ        โอไมครอน อาจ ทำให้ไวรัสมีความสามารถในการหลบหลีกภูมิต้านทานได้มากขึ้น จึงมีส่วนทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลง แต่ก็ยังช่วยลดความรุนแรงจากการป่วยหนักได้ 

จากรายงานของ พญ.โคเอตซี ประธานแพทยสมาคมแห่งแอฟริกาใต้ ระบุว่า ผู้ติดเชื้อจากไวรัสโอไมครอน มีอาการรุนแรงในระดับใกล้เคียงกับไวรัสเดิมคือ มีอาการไข้สูง ปวดกระดูก ปวดกล้ามเนื้ออย่างมาก และอาการอ่อนเพลีย แต่แตกต่างไปตรงที่ผู้ที่ได้รับเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ไม่มีปัญหาเรื่องการได้กลิ่นกับการรับรส ซึ่งขณะนี้ (29 พ.ย. 64) ยังไม่มีรายงาน ผู้เสียชีวิต จึงพอสรุปได้ว่า ไวรัสโอไมครอนทำให้เกิดโรคที่มีอาการรุนแรงปานกลาง

             

ผู้ปฏิบัติงานและคณะได้ลงพื้นที่ลงพื้นที่แจกอุปกรณ์การป้องกันเชื้อโควิด-19 อาทิ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิ ให้แต่ละหมู่บ้าน ทั้งหมด16หมู่ ในตำบลบ้านกรวด สำหรับใช้ในส่วนรวม การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง นอกจากอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-19แล้ว ผู้ปฏิบัติงานและคณะได้ทำการแจกอุปกรณ์ในการพัฒนาสิ่งแวดให้แต่ละหมู่บ้านด้วย เช่น ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้ถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ รวมทั้งไม้กวาดทางมะพร้าว ที่ได้อุดหนุนจากคนในชุมชน และการปรับปรุงทัศนียภาพ รวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่ของศูนย์การเรียนและวัดป่าบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด โดยการปลูกดอกไม้และต้นไม้ประดับ อาทิเช่น ต้นดอกเข็ม ทองอุไร ต้นโกสน

       

 

อื่นๆ

เมนู