ข้าพเจ้า : นางสาวกฤติกา บุญคล้อย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ภาพรวมกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ ของ ตำบลบ้านกรวด ที่ได้ร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล มหาวิทยาลัย ได้ลงพื้นที่ ทั้ง 16 หมู่บ้านตลอดทั้งโครงาน มีดังนี้

-ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทั้ง16หมู่บ้าน

-ลงพื้นที่สอนชาวบ้านให้มีอาชีพ

-ลงพื้นที่ทำความสะอาด ชุมชน สถานศึกษา

-มอบ แมส หน้ากากอนามัย ป้องกันโควิค 19

-สอนชาวบ้านปั้นแล้วชุบเคลือบชิ้นงาน

 

 

 

 

 

 

-ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์

-กิจกรรมเสริมสร้างการทำความดี /พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน จำนวน 16 หมู่บ้าน พัฒนาสิ่งแวดล้อมและปลูกไม้ดอกในพื้นที่ฐานเรียนรู้หรือเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน

-วิดีโอประจำเดือน

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู