ข้าพเจ้า นายภูมิไทย ชนะชัย ประเภทบัณฑิตจบใหม่
ปฏิบัติงานประจำตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องด้วยวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ทางพวกเราชาว U2Tตำบลบ้านกรวดได้มีการจัดกิจกรรมติดป้ายรณรงค์ต้านภัยโควิดในแต่ละหมู่บ้านของตำบลบ้านกรวด เพื่อให้ชาวบ้านได้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยโควิด และการฉีดวัคซีน

“โอไมครอน” มาจากไหน
การระบาดของโควิด-19 โอไมครอนถูกระบุแยกแยะออกมาเป็นครั้งแรกในจังหวัดเคาเต็ง (Gauteng) ของแอฟริกาใต้ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยขณะนี้มีการพบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอไมครอนแล้วในอย่างน้อย 13 ประเทศ ได้แก่ แอฟริกาใต้ บอตสวานา เบลเยียม ฮ่องกง อิสราเอล อังกฤษ เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก ออสเตรเลีย แคนาดา สาธารณรัฐเช็ก ผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมดอยู่ในหลักร้อย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)

“โอไมครอน” อันตรายแค่ไหน
ไวรัสโควิดชนิดใหม่นี้มีการกลายพันธุ์ของยีนรวมทั้งสิ้นถึง 50 ตำแหน่ง ทำให้มันมีความแตกต่างจากเชื้อโควิดกลายพันธุ์อื่นๆ เป็นอย่างมาก มีการกลายพันธุ์ของโปรตีนบนส่วนหนามของไวรัสถึง 32 ตำแหน่ง และยังมีการกลายพันธุ์ที่ส่วนตัวรับ (receptor binding domain) ซึ่งไวรัสใช้จับยึดกับเซลล์ของคนเราถึง 10 ตำแหน่ง ขณะที่สายพันธุ์เดลตาที่ระบาดหนักครอบงำทั่วโลกอยู่ขณะนี้ มีการกลายพันธุ์ในส่วนนี้เพียง 2 ตำแหน่งเท่านั้น นั่นจึงเหตุผลที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญในหลายประเทศกังวลว่า วัคซีนโควิด-19 ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันอาจจะใช้ไม่ได้ผลกับเชื้อกลายพันธุ์ตัวนี้ ซึ่งหากมีการแพร่ระบาดลามออกไปเป็นวงกว้าง โลกอาจต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตอีกครั้ง

วีดีโอประจำเดือน

อื่นๆ

เมนู