เมื่อเกิดวิกฤตมักจะมีโอกาสแฝงมาด้วยเสมอ

          ข้าพเจ้า นางสาวศุภรัตน์ พิมซันน์ ได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ประจำเดือน ธันวาคม 2564

เริ่มต้นเดือน ธันวาคม ซึ่งนับเป็นการทำงานในเดือนสุดท้ายของปี และเป็นเดืนที่คลายล๊อคจากการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย หลายๆ คนต่างก็มีแพลนในใจ บางคนเดือนทางกลับบ้านต่างจังหวัด บางคนเดินทางไปท่องเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง ทั้งนี้ก็ยังต้องระมัดระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคระบาด

ตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อช่วงเดือน มีนาคม 2564 ได้ออกสำรวจตามชุมชนหมู่บ้านต่างๆ ในตำบลบ้านกรวด ได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ เป้าหมายหลักของกลุ่มผู้ปฎิบัติงาน คือ สนับสนุนให้ชาวบ้านในชุมชนมีอาชีพเสริมจากการทำไร่ ทำนา สร้างอาชีพใหม่ให้กับชาวบ้าน พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบเซรามิกส์ ซึ่งเอกลักษณ์ที่โดดเด่นประจำ ตำบลบ้านกรวด และเพื่อเป็นการต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์

รูปภาพการขอเข้าพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล

รูปภาพการเก็บข้อมูลจากชาวบ้าน รูปภาพการเก็บข้อมูลจากชาวบ้าน

           ในส่วนของคณะผู้ปฎิบัติงานจัดอบรมเกี่ยวกับการขึ้นรูป การเคลือบชิ้นงาน การเผาในเตาอบที่มีความร้อนสูง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการนำไปขายผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ ทั้งนี้ อนาคตจะมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการนำเที่ยวให้กับชาวบ้านในชุมชน เป็นการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง

 

อื่นๆ

เมนู