ข้าพเจ้านาย ภาณุพงศ์ จันทกุล ประเภทนักศึกษา ID04 ตำบลบ้านกรวด  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (โควิด-19) ยังไม่มีท่าทีที่จะคลี่คลายลง จึงทำให้ไม่สามารถ จัดกิจกรรมอบรมและบันทึกข้อมูลในพื้นที่  ตำบลบ้านกรวด  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ได้

ดังนั้นข้าพเจ้าและทีมงาน  จึงได้จัดเตรียมวัตถุดิบในการทำน้ำเคลือบโดยขั้นตอนแรกในการทำน้ำเคลือบคือการนำสารมาชั่ง  แล้วนำสารที่ชั่งได้ไปผสมโดยการบดด้วยหม้อบด หลังจากนั้นนำน้ำเคลือบที่ได้บดเสร็จแล้วมาชุปชิ้นงานที่ได้จัดเตรียมไว้ และนำชิ้นงานที่ชุปแล้วเข้าเตาเพื่อที่จะเผาเคลือบ ในการเผาเคลือบนั้นได้ใช้เตาไฟฟ้าในการเผา และเผาที่อุณหภูมิ 1230 องศาเซลเซียส เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการเผาเคลือบแล้วนำชิ้นงานสำเร็จออกจากเตา

จากการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ครั้งนี้  ข้าพเจ้าและทีมงานได้เล็งเห็นถึงความสวยงามของเคลือบบ้านกรวดและยังสามารถใช้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพของตำบลบ้านกรวด  อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ได้ โดยจะนำผลิตภัณฑ์ที่ได้พัฒนาเข้าสู่ท้องตลาด  ให้เกิดประโยชน์ในกลุ่มอาชีพและสามารถสร้างรายได้เสริมต่อไปได้ในอนาคต

อื่นๆ

เมนู