ข้าพเจ้า : นายณฐภณ งามแสง ประเภทประชาชนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

เดือนพฤษภาคม ทางทีมงานได้รับงานจาก สป.อว. ให้เก็บข้อมูล ดังนี้ แหล่งท่องเที่ยว / ที่พัก-โรงแรม /ร้านอาหารในท้องถิ่น / อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น / เกษตรกรในท้องถิ่น / พืชในท้องถิ่น / สัตว์ในท้องถิ่น /ภูมิปัญญาในท้องถิ่น จากการลงเก็บข้อมูลทำให้ทราบถึงปัญหาในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ปัญหาหลักตอนนี้คือรายได้ของคนในชุมชนลดลงเนื่องจาก ผู้คนไม่กล้าออกจากบ้าน หรืออาจจะกักตัวตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ

ข้าพเจ้า นายณฐภณ งามแสง ได้มีโอกาสได้ไปนมัสการ หลวงปู่ผาด  หรือพระครูวิบูลย์ ปัญญาวัฒน์ พระเกจิอาจารย์ดัง แห่งวัดบ้านกรวด  ที่มรณภาพ เมื่อ 5 มกราคม 2557 สิริอายุ 104 ปี 8 เดือน 2 วัน พรรษา 85 พรรษานับเป็นพระสงฆ์ที่มีอายุมากที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย์  ที่เป็นแหล่งศูนย์ร่วมจิตใจ ที่ชาวบ้านศรัทธ์สักการะบูชา ซึ่งตอนนี้วัดนบ้านกรวดได้สร้าง พระมหาเจดีย์บูรพาจารย์
ออกแบบศิลปะสถาปัตยกรรมแบบขอมประยุกต์เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามดำริของพระครูวิบูลย์ปัญญาวัฒน์
(หลวงปู่ ผาด ฐิติปัญโญ) เพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และประดิษฐานบูรพาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านกรวด ไว้ให้ชาวบ้านได้สักการะบูชาต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู