วันเสาร์ที่6พฤศจิกายน 2564

             ผู้ปฏิบัติงานและคณะได้ลงพื้นที่ในการปรับปรุงทัศนียภาพและพัฒนาพื้นที่ของศูนย์การเรียนและวัดป่าบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด โดยการปลูกดอกไม้และต้นไม้ประดับ อาทิเช่น ต้นดอกเข็ม ทองอุไร ต้นโกสน รวมไปถึงต้นกวนอิมซึ่งเป็นไม้มงคล

       

 

                  และในวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายน 2564 ได้ลงพื้นที่แจกอุปกรณ์การป้องกันเชื้อโควิด-19 อาทิ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ ที่วัดอุณหภูมิ ให้แต่ละหมู่บ้าน ทั้งหมด16หมู่ ในตำบลบ้านกรวด สำหรับใช้ในส่วนรวม ยิ่งในช่วงนี้มีการทำบุญทอดกฐินประจำปี มีผู้คนมาร่วมงานบุญจำนวนมาก การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงเป็นที่สิ่งสำคัญอย่างยิ่ง นอกจากอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-19แล้ว ผู้ปฏิบัติงานและคณะได้ทำการแจกอุปกรณ์ในการพัฒนาสิ่งแวดให้แต่ละหมู่บ้านด้วย เช่น ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้ถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ รวมทั้งไม้กวาดทางมะพร้าว ที่ได้อุดหนุนจากคนในชุมชน

      

       

       

อื่นๆ

เมนู