ข้าพเจ้านาย ปรัชญา คุ้มกลาง  ประเภทนักศึกษา

 

ได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้รับมอบหมายให้ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์และปั้นตามรูปแบบที่ได้รับมอบหมายไว้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นและเป็นที่นิยมในหมู่คน

 

 

 

เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid – 19 จึงทำให้จัดกิจกรรมได้ไม่สมบูรณ์แบบและบันทึกข้อมูลในพื้นที่ ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ได้น้อย

 

บุคลากรและอาจารย์จึงได้มอบหมายงานให้นักศึกษาที่ทำงานu2t ได้ปั้นขึ้นรูปตามแบบที่อาจารย์ได้กำหนดไว้ เป็นวิธีการขึ้นรูปที่ง่ายและสามารถทำได้ทุกคน โดยใช้ดินจากด้านเกวียนในการขึ้นรูป โดยการเอาดินมาขนต่อกันขึ้นไปเรื่อยๆและใช้ไม้ตีให้เข้ารูปทรงตามที่แบบของเรา เมื่อได้ตามแบแล้วเราก็จะทำลวยลายของบ้านกรวดเพื่อให้มีความสวยงามและความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านกรวด งานทุกชิ้นที่เราทำจะถูกไปจัดแสดงที่ที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด 

 

การขึ้นรูปและการทำลวดลายของบ้านกรวด

จากการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นการพัฒนากลุ่มอาชีพของตำบลบ้านกรวด เพื่อจะนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ท้องตลาด เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวดกลุ่มอาชีพจะได้ประโยชน์และสามารถสร้างรายได้เสริมต่อไปได้ในอนาคต

อื่นๆ

เมนู