ข้าพเจ้า นางสาวรัชนีกร  ถิ่นนคร ประเภทบัณฑิตจบใหม่

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน 

ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ในวันที่ 26-29 ตุลาคม 2564 ทางทีมงานU2Tตำบลบ้านกรวดได้จัดกิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาตำบลบ้านกรวด ให้กับผู้ที่สนใจของแต่ละหมู่บ้านในตำบลบ้านกรวด เพื่อรวบรวมกระบวนการความคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น การกำหนดชื่อผลิตภัณฑ์ ภาพโลโก้ สโลแกนของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการกำหนดสีของภาพ ซึ่งสิ่งสำคัญในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

ข้าพเจ้าและทีมงานU2Tได้รับมอบหมายให้ทำโปรดักและกล่องบรรจุภัณฑ์  ข้าพเจ้าและทีมงานจึงลงพื้นที่เพื่อที่จะสอนชาวบ้านในอำเภอบ้านกรวด ให้ทำการออกแบบโปรดักให้สอดค้องกับบรรจุภัณฑ์ของอำเภอบ้านกรวดที่ได้ทำไว้ และออกแบบรูปแบบกล่องใส่บรรจุภัณฑ์ให้สอดค้องให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ขอลตำบลบ้ยานกรวด

ภาพกิจกรรม

 

อื่นๆ

เมนู