ข้าพเจ้านางสาวพรชนิตร์ ศรีธรรมราช ประเภทบัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ตำบล จันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ต. จันทบเพชร อ. บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เข้าไปพูดคุยกับชาวตำบลจันทบเพชรในเรื่องอาหารเช้าที่ทำทานกันบ่อยๆ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทำเมนูทางภาคอีสานของเราเช่น แกงหอย ต้มผัก ป่นน้ำพริก ส้มตำ ข้าวเหนียว เป็นต้น เมนูหลักๆจะเป็นเมนูผักและป่นเนื่องจากแต่ละบ้านส่วนใหญ่มีคนเฒ่าคนแก่อยู่ด้วย จึงทำเมนูผักเพื่อจะได้รับประทานง่ายๆ ผักก็จะเป็นผักที่ได้จากผักสวนครัว ริมรั้วบ้าน หากินง่าย ปลอดสารพิษ ไม่ต้องซึ้อ ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายอีกด้วย แต่จากปัญหาที่พบคือ เด็กๆบางส่วนไม่ค่อยรับประทานอาหารเช้า ซึ่งเป็นมื้อสำคัญต่อสุขภาพ ซึ่งบางทีเด็ก ๆ อาจจะยังไม่รู้ถึงความสำคัญและผลเสียของการอดอาหารเช้า จึงอยากให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น และเมนูอาหารเช้าของชาวจันทบเพชรยังมีแต่เมนูที่น่าสนใจ และดีต่อสุขภาพอีกด้วย

ภาพประกอบ

 

อื่นๆ

เมนู