ข้าพเจ้านางสาวศิริโสภา ยืนยาว ประเภทบัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ2464 ณ ตำบล จันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์ 

 

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านตาปาง ต. จันทบเพชร อ. บ้านกรวด เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น 

ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เข้าไปทำแบบสอบถาม ณ หมู่7 บ้านตาปาง ต. จันทบเพชร อ. บ้านกรวด จ. บุรีรัมย์ จำนวน 50 ครัวเรือน 

ข้าพเจ้าได้ซักถามข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มใหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และแบบฟอร์ม 02เกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19

ตัวอย่างครัวเรือนที่น่าสนใจ

โดยข้าพเจ้าได้พูดคุยกับ นางทุเรียน มาประโคน สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับครัวเรือนนี้คือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนรวมถึงกิจกรรมสาธารณประโยชน์ มีการปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้าน เช่นผักสวนครัวรั้วกินได้ เช่นต้นทุเรียน ต้นยางพารา รวมถึงมีการไม้กระถาง เช่นดอกกุหลาบ ดอกดาวเรืองเป็นต้น นอกจากนี้ภายในครัวเรือนยังไม่ทิ้งขยะ ลงเกลื่อนกลาด มีการคัดแยกขยะ เพื่อนำมารีไซเคิลเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ

รูปภาพประกอบการทำงาน

 

เขียนโดย

นางสาวศิริโสภา ยืนยาว

อื่นๆ

เมนู