ข้าพเจ้านายธเนษฐ วันทา ประเภทนักศึกษา

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ต. จันทบเพชร อ. บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

 ไก่ชน เป็นสัตว์เลี้ยงที่ผูกพันกับสังคมไทยทุกชนชั้นมาแต่โบราณ ตามประวัติศาสตร์แม้ในราชสำนักในสมัยสุโขทัย ในวิถีชีวิตตามชนบท ไก่ชน ก็หมายถึงการเลี้ยงเพื่อเป็นแหล่งอาหารและเลี้ยงเพื่อการกีฬา ซึ่งเราพบเห็นได้จากการเลี้ยงได้ทั่วไปในวิถีชีวิตประจำวันของชาวบ้าน

ในหมู่บ้านสายโท 8 เหนือ มีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อฆ่าทำอาหารไว้บริโภคและเลี้ยงไว้เพื่อเป็นการละเล่นพื้นบ้านคือการชนไก่ ส่วนการเลือกไก่ชนที่ดีและสามารถนำไปชนแล้วชนะ คือต้องดูที่ปากและแข้งของไก่ ในเรื่องของการดูแลไก่ชนก่อนนำไปชนต้องซ้อมทุกวันและดูแลให้อาหารให้น้ำในปริมาณที่เพียงพอ ส่วนการดูแลหลังชนควรเน้นที่ความสะอาดบาดแผลเป็นหลักโดยการใช้ผ้าและน้ำสะอาดเช็ดทั่วทั้งตัวและใช้ขนไก่ทำความสะอาดบริเวณลำคอให้สะอาด ทั้งนี้การชนไก่ในหมู่บ้านถือเป็นกีฬายามว่างของชาวบ้านในหมู่บ้านสายโท 8 เหนือ

ภาพประกอบ

 

 

 

อื่นๆ

เมนู