ข้าพเจ้านางเพลินพิศ เทินสระเกษ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบล จันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ต. จันทบเพชร อ. บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 วันแม่แห่งชาติ ผู้นำชุมชนบ้านสายโท 6 เหนือได้ร่วมมือกับชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ อสม พัฒนาชุมชน ตัดหญ้า เก็บกวาดขยะ ตามศาลากลางหมู่บ้าน และบริเวณรอบๆหมู่บ้าน มีการแจกและหยดทรายอะเบทใส่ในโอ่งและแหล่งน้ำขังในทุกหลังคาเรือน ที่วัดสายโท 6-7 เหนือ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 ซึ่งเป็นแหละเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลายที่ทำให้เกิดไข้เลือดออก เป็นการทำความสะอาดพัฒนาเพื่อป้องกันโรคภัยและสร้างความสะอาดให้กับชุมชน

อื่นๆ

เมนู