ข้าพเจ้านายรุจน์ บุญสำเร็จ ประเภทประชาชน

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบล จันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ต. จันทบเพชร อ. บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

ในปัจจุบันโรคโควิด-19 หลายสายพันธ์ได้แพร่ระบาดในประเทศไทยไปทั่วภูมิภาค มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นในแต่ละวันและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก การรวมกลุ่มของผู้คนเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ

ชาวตำบลจันทบเพชรจึงมีวิธีการในการหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มของคนหมู่มาก โดยเฉพาะการซื้อขาย ซึ่งประชาชนมักจะมารวมกลุ่มกัน จากสาเหตุข้างต้นจึงเกิดการปรับตัวของพ่อค้าแม่ค้าในยุคโควิด โดยลดการรวมกลุ่มของผู้คนจึงเกิดการค้าขายในรูปแบบออนไลน์ขึ้น เช่นการขายสินค้าประเภทอาหารโดย

นางสาวสุชาดา สุขทวี ได้กล่าวว่าตนมีวิธีการค้าขายรูปแบบใหม่ซึ่งวิธีนั้นคือผู้ขายจะเปิดกลุ่มค้าขายออนไลน์ทางเฟสบุคให้ผู้ซื้อเข้าไปเลือกสินค้าจากนั้นแม่ค้าจะทำตามคำสั่งซื้อและจัดส่งถึงบ้านภายในชุมชน

นางสาวปริญากร ฉิมงาม แม่ค้าขายส้มตำ ขนมจีนน้ำยา และอาหารตามสั่งก็เปิดตลาดซื้อขายออนไลน์และได้มีการจัดส่งลูกถึงที่บ้าน

นางสาววิภาดา แข็งแรง เป็นแม่ค้าขายอโวคาโด ข้าวโพด พุทรา หน้ากากอนามัยและอาหารทะเลแช่แข็งเปิดเผยว่าการค้าขายแบบออนไลน์นั้นเป็นการสร้างวิธีการขายอีกวิธีหนึ่งซึ่งสามารถจัดการรวมกลุ่มในการซื้อขายอีกทั้งลูกค้ายังสามารถซื้อสินค้าได้เสมือนจริงโดยแม่ค้าก็ได้จัดส่งสินค้าที่บ้านลูกค้าเช่นเดียวกัน

จะเห็นได้ว่าพ่อค้าแม่ค้าได้ปรับเปลี่ยนการซื้อขายตามยุคสมัยเพื่อลดการแพร่เชื้อระบาดในชุมชนตามนโยบายของรัฐคือ การเว้นระยะห่างหยุดเชื้อเพื่อชาติ และเพื่อชุมชน

 

อื่นๆ

เมนู