ข้าพเจ้านางสาวปนัดดา มอญรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์     เช้าวันที่ 14 มิถุนายน 2564 มีคุณยาย 2 ท่านมาร้องเรียนร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ข้าพเจ้าก็ได้รับเรื่องไว้และนัดวันไกล่เกลี่ย พอถึงวันไก่เกลี่ยก็จะมี ผู้ร้อง ผู้ถูกร้องและปลัดศูนย์ดำรงธรรม ก็จะมีตัวข้าพเจ้าอยู่ด้วย ปลัดได้ให้ข้าพเจ้าเข้าไปฟังด้วยเพื่อที่จะได้เรียนรู้ในการทำงานศูนย์ดำรงธรรม

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในวันนี้เป็นในเรื่องของกรณีปิดกั้นทางน้ำไหลที่นา คุณยายได้เข้ามาบอกปลัดเพื่อขอความช่วยเหลือและหารือร่วมกันเพื่อจะได้หาทางออกที่ดีที่สุด คุณยายพูดว่า:ผู้ถูกร้องได้ปิดกั้นทางน้ำไหลไว้และทำให้ที่นาของยายมีน้ำขังมีน้ำขังสูงประมาณถึงหัวเข่าทำให้ยายทำการเกษตรอะไรไม่ได้ ยายต้องการให้ผู้ถูกร้องเปิดทางน้ำให้ ยายได้บอกว่า:ปกติทางน้ำไหลก็จะไหลทางนี้อยู่แล้วเป็นทางน้ำไหลเองตามธรรมชาติ แต่ผู้ถูกร้องได้บอกว่าเปิดทางน้ำให้ไม่ได้เพราะตนเองนั้นได้ทำโครงการเกี่ยวกับโคกหนองนาแล้วทำไปหมดเป็นแสน จึงไม่สามารถเปิดให้ได้ โดยผู้ร้องได้ให้เหตุผลว่าเพราะโครงการของตนนั้นเป็นโครงการที่ปลอดสารเคมีทุกชนิด ถ้าปล่อยให้น้ำไหลมาก็กลัวจะมีสารเคมีติดมาด้วย

เพื่อหาทางออกร่วมกันนั้นและเพื่อจะได้เห็นภาพมากขึ้นปลัดจึงได้มีการลงพื้นที่ไปดูที่ที่มีน้ำขังเพื่อที่จะได้ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายปลัดจึงมีข้อเสนอแนะว่าให้วางท่อระบายน้ำนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดและได้ประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายจึงตกลงเอาตามที่ปลัดเสนอมา ในการทำงานครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมาย และข้าพเจ้าจะนำไปใช้พัฒนาตนเองต่อไป

อื่นๆ

เมนู