การท่องเที่ยวในช่วงสถานการณ์การระบาดของCovid-19

สถานการณ์ของภาคการท่องเที่ยวเลวร้ายลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนมีนาคม เมื่อสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ได้กระจายไปทั่วประเทศอีกครั้งเเละรุนเเรงขึ้นมากในหลายประเทศโดยเฉพาะที่ยุโรป สหรัฐอเมริกา รวมถึงบางประเทศในเอเชียจนรัฐบาลของประเทศไทยต้องปิดประเทศ ห้ามไม่ให้มีการเดินทางเข้าออกต่างจังหวัด ส่วนในพื้นที่ตำบลจันทบเพชรยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่หนึ่งที่ ที่ยังมีคนในพื้นที่และคนพื้นที่ใกล้เคียงยังคงไปท่องเที่ยงพักผ่อนหย่อนใจมากมาย สถานที่สุดฮิตนั้นคืออ่างเก็บน้ำห้วยตะโก(เขื่อนสายโท6ใต้)

อื่นๆ

เมนู