ปัจจุบันทั่วโลกต้องเผชิญปัญญาเกี่ยวกับวิกฤตโรคระบาด โควิด 19 ซึ่งมีการระบาดมาตั้งแต่ปลายปี 2019 และระบาดเรื่อยมา ประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยอย่างมาก ทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนล้วนแล้วแต่ถูกผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสทั้งหมด โรงงานหลายแห่งต้องถูกปิดตัวลง ผู้คนตกงานเพราะบริษัทไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ การระบาดของเชื้อครั้งนี้ถือว่าร้ายแรงมากที่สุดเพราะกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ใช่แค่เศรษฐกิจในประเทศไทยแต่ส่งผลกระทบทั่วโลก มีผู้คนติดเชื้อทั่วโลกมากกว่า 177 ล้านคน เสียชีวิตไปแล้ว เกือบ 4 ล้านคน นี่จึงถือเป็นปัญหาระดับโลกที่ผู้คนได้รับผลกระทบเหมือนกัน

ในประเทศนั้นมีการระบาดมาแล้ว 2 รอบ และรอบล่าสุดเป็นการระบาดระลอกที่ 3 ซึ่งรุนแรงกว่า 2 รอบแรก เพราะปัจจุบันยอดผู้ติดเชื้อในประทศเพิ่มขึ้นวันละไม่ต่ำกว่า 2,000 คน และสายพันธ์ที่กำลังระบาดหนักอยู่ตอนนี้คือสายพันธ์อังกฤษซึ่งร้ายแรงและติดเชื้อกันได้ง่ายกว่าสายพันธ์ที่ผ่านมา อีกทั้งเนื่องจากการระบาดที่ยาวนานทำให้ผู้คนอดอยากและขาดแคลนอาหาร เศรษฐกิจพังลงอย่างมาก ทั้งที่ภาครัฐก็พยายามเยียวยาทุกอย่างแต่ก็ช่วยอะไรได้ไม่มาก เพราะการระบาดรอบนี้สาหัสกว่าทั้งสองรอบแรกที่ผ่านมา และรอบนี้ระบาดนานมาก จนผู้คนเริ่มชินชาทำให้เริ่มออกมาใช้ชีวิตกันปกติ และมาตรการเฝ้าระวังนั้นลดลงเพราะทุกคนต่างกลัวการอดตาย  มากกว่าการติดเชื้อ ทำให้รอบนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมในระยะเวลา 3 เดือนสะสมมากกว่า 2 แสนรายทั่วประเทศ และเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 1 พันราย โดยพบการระบาดอย่างหนักคือที่บริเวณภาคกลางของประเทศคือบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งกำลังระบาดอยู่ในขณะนี้

การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป ผู้คนต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ห้างร้านต่าง ๆ ปิดตัวลงอย่างมาก และที่มีผลกระทบมากอีกด้านหนึ่งก็คือด้านการศึกษาโรงเรียนสถาบันการศึกษาหลายแห่งต้องหยุดเรียน ไม่สามารถเรียนในห้องเรียนได้ต้องปิดสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งการเรียนออนไลน์นั้นทำให้ประสิทธิภาพในการถ่ายความรู้ของคุณครูนั้นลดลง เนื่องจากปัจจัยหลายด้านทั้งด้านระบบอินเทอร์เน็ต การสื่อสารต่าง ๆ ที่ไม่มีความต่อเนื่อง ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียน อีกทั้งความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพราะครอบครัวเด็กบางคนที่ไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บุตรหลานได้เรียนออนไลน์ก็เสียโอกาสด้านการเรียนไป ฉะนั้นทางเดียวที่จะช่วยแก้ปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 รอบนี้ได้คือ การเร่งกระจายฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และทำให้ยอดผู้ติดเชื้อลดน้อยลงก็จะให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้อีกครั้ง

อื่นๆ

เมนู