วันที่ 30 มิถุนายน 2564

นายสันติ  อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ได้ประชุมร่วมกับ ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองและเจ้าหน้าที่ เพื่อปรึกษาหารือและวางแนวทางการบริหารงานของเทศบาลตำบลจันทบเพชร พร้อมทั้งวางแผนรับมือในการป้องกันและควบคุมโรค  COVID -19 ของผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

นายสันติ  อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร และนายกิติศักดิ์  เกียรติเจริญศิริ ปลัดเทศบาลตำบลจันทบเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ประสานงาน สถานที่กักตัว เพื่อเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (local quarantine) ของเทศบาลตำบลจันทบเพชร

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

โดยนายสันติ  อุทุมพร  นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล มอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักกันตัวในเขตตำบลจันทบเพชร  เพื่อใช้เลี้ยงชีพในช่วงระยะเวลา 14 วัน จำนวน 10 ชุด

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลจันทบเพชร  จัดเตรียมสถานที่กักกันตัว เพิ่ม (Local Quarantine)

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

นายสันติ  อุทุมพร  นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่

เวร – ยาม พร้อมมอบน้ำดื่มและหน้ากากอนามัย สำหรับผู้ดูแลสถานกักกันตัว (LQ) ในเขตตำบลจันทบเพชร จำนวน 3 แห่ง

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู