สี่แยกสายโท 6 เหนือ เป็นจุดสี่แยกที่อันตราย เพราะเกิดอบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง ยิ่งถ้าเป็นช่วงเทศกาลยิ่งอันตรายจึงต้องมีการตั้งจุดบริการประชาชน

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทางหน่วยงานผู้รับผิดชอบ และผู้นำหมู่บ้านได้ทำการตั้งจุดสกัดเพื่อชะลอให้ลดความเร็วของรถ ติดตั้งป้ายว่า “สี่แยกนี้เป็นสี่แยกอันตราย เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง”  เพื่อให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็ว และกระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิด ไม่ประมาท มีกรวยจราจรสีส้ม และใช้ถังทาสี ขาว แดง เพื่อกั้นช่องจราจรชะลอความเร็วและได้ติดตั้งหลอดไฟเหลือง ในช่วงกลางคืนเพื่อให้รถที่วิ่งมามองเห็นได้ชัดเจน ทั้งหมดนี้ทางหน่วยงานและผู้นำชุมชนของสี่แยกสายโท6 ทำเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัย ได้เดินทางกลับบ้านพบกับครอบครัวอย่างมีความสุข

ดั้งนั้นทางหน่วยงานและผู้นำชุมชน จึงขอให้ทุกท่าน ใช้รถใช้ถนนอย่างมีสติ ไม่ประมาท ขอให้เดินทางกลับไปทำงานอย่างปลอดภัย เพื่อตัวท่านเอง ซึ่งมีความสำเร็จเพราะไม่มีอุบัติเหตุตลอดช่วงเทศกาล

รูปภาพประกอบของป้ายเตือน

อื่นๆ

เมนู