ข้าพเจ้า นางสาวประภัทรษา จันทร์สระบัว ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์    ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่หมู่บ้านในตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสำรวจสภาพชุมชนและเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อCovid-19 ทางจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้สิทธิ์การฉีดวัคซีนยี่ห้อซิโนแวค ให้กับผู้ที่ทำงานในส่วนราชการ พ่อค้าแม่ค้าในตลาด และ อสม. ของแต่ละหมู่บ้านก่อนเป็นอันดับแรก

ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้นำข้อมูลการฉีดวัคซีนของ ตัวแทน อสม. หมู่บ้านพัฒนานิคม หมู่ที่ 11 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มานำเสนอ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมานี้ ตัวแทน อสม. ของหมู่บ้านพัฒนานิคม จำนวน 6 คน ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งทั้งหมด 6 คนนี้ ไม่มีใครได้รับผลกระทบหรือมีอาการแพ้วัคซีนแต่อย่างใด ทำให้คนในหมู่บ้านเริ่มมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในการฉีดวัคซีนมากยิ่งขึ้น

ในส่วนของชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านต่างๆที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว และมีความประสงค์ที่จะรับวัคซีน ทาง รพ. ได้เริ่มมีการเรียกเข้าไปรับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง หลังจากฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้กับกลุ่มเป้าหมายแรกเป็นที่เรียบร้อบแล้ว

 

อื่นๆ

เมนู