ท่องเที่ยวสายโท6(ใต้) ไหว้พระ ชมวิว แลปราสาท เที่ยวด่านชายแดนช่องสายตะกู

    หมู่บ้านท่องเที่ยว สายโท6(ใต้) อำเภอบ้านกรวด บุรีรัมย์ ใกล้ชายแดนช่องสายตะกู สำหรับสายโท6(ใต้) อำเภอบ้านกรวด
สินค้า OTOP มีทั้ง จักสานไม้ไผ่ ตะกร้าเส้นพลาสติก เสื่อกก ผ้าทอมือมัดหมี่ น้ำสมุนไพร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง สร้างแหล่งอาหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เหลือยังสามารถขายสร้างรายได้อีกด้วย

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว สายโท6(ใต้) อำเภอบ้านกรวด ยังเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวที่เป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยว เช่น


ตลาดชายแดน “ด่านพรมแดนช่องสายตะกู” ด่านช่องสายตะกู ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ อยู่ตรงข้าม กับช่องจุ๊บโกกี อ.บันเตียอำปึล จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ประมาณ 70 กิโลเมตร ถูกยกระดับจากจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อมนุษยธรรมระหว่างไทยและกัมพูชา เป็น “จุดผ่อนปรนทางการค้า” ปัจจุบันมูลค่าทางการค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งถ้าเปิดเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าแบบเต็มรูปแบบ จะมีเม็ดเงินสะพัด ปีละหลายร้อยล้านบาทจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงอารยธรรมขอมโบราณ และเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ตอนนี้จังหวัดมีความพยายามอย่างยิ่ง ที่จะเปิดด่านช่องสายตะกูแบบเต็มประสิทธิภาพ  **เปิดให้เข้าได้เฉพาะคนในพื้นที่อำเภอบ้านกรวด แต่ช่วงโควิดปิด

………………….อ่างเก็บน้ำห้วยตะโก ที่สามารถมีมุมมอง 360 องศา แอ่งน้ำมีภูเขาเป็นพื้นหลัง อากาศเย็นสบายเหมาะแก่การพักผ่อน สภาพน้ำลำน้ำ ห้วยตะโกเป็นลำห้วยขนาดเล็กอยู่ในเขตลุ่มน้ำชีน้อย ความกว้างของลำห้วยบริเวณที่ตั้งหัวงานกว้างประมาณ 8 เมตร  ลึกประมาณ  2.50  เมตร  ความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร
………………….

ปราสาทไบแบก จากหน่วยงานท้องถิ่น อำเภอบ้านกรวด บุรีรัมย์ได้บูรณะปราสาทไบแบก เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงอารยะธรรมขอมโบราณ โดยเทศบาลจันทบเพชร ได้สำรวจปราสาทไบแบกกลุ่มปราสาทบริวาร เพื่อร่วมกับกรมศิลปากรบูรณะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานแห่งใหม่ เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอารยะธรรมขอมโบราณมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 17 ตั้งอยู่เขตรอยต่อชายแดนไทย-กัมพูชา หมู่ 3 บ้านสายโท 5 ใต้ ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด ร่วมกับกรมศิลปากรบูรณะตัวปราสาท ปรับภูมิทัศน์โดยรอบ และซ่อมแซมถนน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานแห่งใหม่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอารยะธรรมขอมโบราณ


ปราสาทไบแบก มีตัวปราสาทก่อด้วยอิฐไม่สอปูน จำนวน 3 องค์ วางตัวในแนวทิศเหนือ-ใต้บนฐานศิลาแลงเดียวกัน ปราสาทแต่ละหลังมีประตูทางเข้าฝั่งทิศตะวันตกด้านเดียว ด้านอื่นเป็นประตูหลอก เสาประดับกรอบประตูแปดเหลี่ยมสร้างด้วยหินทราย ปัจจุบันส่วนยอดของปราสาทด้านทิศเหนือยังพอสันนิษฐานรูปแบบทางสถาปัตยกรรมได้ ปราสาทหลังกลางและด้านทิศใต้พังทลายเหลือเพียงส่วนเรือนธาตุมีกำแพงแก้วและซุ้มประตูสร้างด้วยอิฐไม่สอปูน มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าล้อมรอบปราสาททั้ง 3 หลัง มีซุ้มประตูทางเข้าอยู่ด้านทิศตะวันตกบริเวณปราสาทพบฐานประติมากรรมหินทราย เสาประดับกรอบประตูแปดเหลี่ยมปราสาทจำลองและบัวยอด ซึ่งปัจจุบันยังมีความงดงามแม้จะพังทลาย เนื่องจากมีกลุ่มคนมาลักลอบขุดหาสมบัติ และยังมีชาวบ้านเดินทางมาชมและกราบไหว้ขอพรอยู่อย่างต่อเนื่อง
จากข้อมูลและหลักฐานที่พบสันนิษฐานว่าปราสาทไบแบก น่าจะเป็นกลุ่มปราสาทบริวารของปราสาทพนมรุ้ง ที่ไว้สำหรับเป็นที่พำนักของกษัตริย์สมัยโบราณ ซึ่งเดิมตัวปราสาทมีสภาพสมบูรณ์แต่หลังจากมีกลุ่มคนเข้ามาลักลอบขุดหาสมบัติ จึงทำให้ปราสาทพังทลาย ป้จจุบันซึ่งทางเทศบาลจะได้ร่วมกับกรมศิลปากรบูรณะปราสาทดังกล่าว เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานแห่งใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมและศึกษาประวัติความเป็นมาเพราะถึงแม้บางส่วนของปราสาทจะพังทลายแต่ก็มีความเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ จึงเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมซึ่งปราสาทแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วที่พักสงฆ์พนมดิน วัดดีวัดเด่นวัดหนึ่ง ในอำเภอบ้านกรวด ตั้งท่ามกลางธรรมชาติ สงบ ที่พักสงฆ์แห่งนี้ จัดเป็นที่พักสงฆ์ใหม่ในอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีความสวยงามและน่าสนใจอย่างยิ่ง

อื่นๆ

เมนู