ในช่วงวันที่ 6 – 7 พ.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ทำให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนจากประเทศเมียนมาเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นโดยพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 6 – 7 พ.ค. 64 มีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส

วันที่ 7 พ.ค. 64 ม.5 บ้านสายโท 6 ใต้ ได้รับผลกระทบจากการเกิดพายุฝนลมกรรโชกแรงทำให้บ้านเรือนและต้นไม้ ล้ม ทับ อาคาร บ้านเรือน นายสันติ  อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน ม.5 บ้านสายโท 6 ใต้ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดพายุฝนลมกรรโชกแรง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจิตอาสา ได้ออกสำรวจและตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรไปมา

อื่นๆ

เมนู