ข้าพเจ้านายอัษฎาวุธ เกิดนอก ประเภทนักศึกษา ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ทำการสืบค้นข้อมูล  ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในตำบลจันทบเพชร  โดยสรุปได้ดังนี้

 

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในตำบลจันทบเพชร

นับตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกที่3 ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก

แล้วนับวันประเทศไทยนั่นยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่มีท่าทีที่ผู้ติดเชื้อจะลดลง

ผู้ที่เสียชีวิตนับวันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องด้วยวัคซีนกระจายได้ช้า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ฉีดวัคซีน

ทำให้หลายจังหวัดมีการประกาศปิดตัว

ส่วนในตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

มีผู้เดินทางมาจากหลายจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดง โดยที่ตำบลจันทบเพชร

มีแผนการรับมือจากผู้ที่เดินทางมาจากหลายจังหวัด โดยให้ผู้ที่เดินทางมานั่นกักตัวเป้นวันเวลา14วัน

ส่วนสถานที่กักตัวในตำบลจันทบเพชรนั่นมีด้วยกันทั้งหมด3 ที่

 

1)บ้านสายโท7  สถานที่กักตัวตั้งอยู่ศาลากลางของหมู่บ้าน  (ตอนนี้กักตัวอยู่ทั้งหมด7 คน)

2)เทศบาลเก่าสายโท6

3)วัดบ้านกะบาง

 

ปัจจุบันในตำบลจันทบเพชรนั่นยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19

อื่นๆ

เมนู