เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีการระบาดแพร่ระบาดอย่างเป็นวงกว้าง ส่งผลทำให้วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป ต้องมีการระมัดระวังมากยิ่งขึ้น และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สถานการณ์การแพร่ระบาดตอนนี้เป็นการแพร่ระบาดในระลอก 3 ซึ่งนับได้ว่าเป็นการแพร่ระบาดที่รวดเร็วและเชื้อมีความรุนแรงกว่าสองระยะแรก โดยเชื้อที่ไวรัสในระลอกนี้เป็นสายพันธ์อังกฤษซึ่งจะแตกต่างกว่าสายพันธ์ก่อนหน้านี้ที่เป็นสายพันธ์แอฟริกา โดยจุดเด่นของเชื้อไวรัสในระลอก 3 นี้คือสามารถแพร่เชื้อได้ง่าย ติดแล้วไม่แสดงอาการแต่ก็สามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้ และรุนแรงมากกว่าสายพันธ์แอฟริกา ซึ่งปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากการระบาดในระลอก 3 นี้ 2 ราย ซึ่งผู้เสียชีวิตนั้นได้รับเชื้อและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเพียงแค่ 5 วันเท่านั้น นับได้ว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในรอบนี้มีความรุนแรงอย่างมาก

การรแพร่ระบาดในรอบนี้หลายๆ จังหวัดก็ได้มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลา 11 วัน มียอดผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 1 หมื่นราย ถือได้ว่าการแพร่ระบาดในครั้งนี้มีการแพร่ระบาดที่รวดเร็วมากที่สุดเมื่อเทียบกับการแพร่ระบาดใน 2 ระยะที่ผ่านมา โดยจังหวัดที่มียอดผู้ติดเชื้อมากที่สุดได้แก่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 3 พันราย รองลงมาเป็นจังหวัดเชียงใหม่ ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ตามลำดับ ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ขณะนี้มียอดผู้ติดเชื้อ ณ วันที่ 17 เมษายน 2564 รวมทั้งสิ้น 47 ราย หนึ่งในนั้นมีเด็กอายุ 3 ขวบ 1 ราย ซึ่งการแพร่ระบาดในครั้งนี้ มีการแพร่ระบาดมาจาก “สถานบันเทิง” กลางกรุง ก่อนกระจายไปทั่วหลายพื้นที่ในต่างจังหวัด ฉะนั้นเราทุกคนจะต้องร่วมมือกันรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสในรอบนี้ เชื้อระบาดจะไม่สามารถระบาดได้หากคนไม่ติดต่อสื่อสารกัน และปัจจุบันก็ได้มีวัคซีนออกมาแล้วแต่ก็ยังต้องรอระยะเวลาเพื่อจะได้ฉีดวัคซีนครบทุกคนหากเราทุกคนร่วมมือกันเราจะสามารถผ่านพ้นการะบาดในรอบนี้ไปได้

อื่นๆ

เมนู