ข้าพเจ้า นางสาวประภัทรษา จันทร์สระบัว ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

     ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่หมู่บ้านในตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสำรวจสภาพชุมชนและเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน

     ในครั้งนี้ข้าพเจ้าลงพื้นที่สำรวจชุมชน แล้วได้พบกับสิ่งที่น่าสนใจคืออาชีพเสริมของชาวตำบลจันทบเพชร ที่ให้ความสนใจและริเริ่มการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ที่เรียกว่า “กบ” กบเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก  ที่มีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม คือ เป็นอาหารของมนุษย์ เป็นอาชีพเพิ่มรายได้ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ที่หลายคนอาจมองข้าม คือ กบเป็นตัวที่คอยกินแมลงศัตรูในนาข้าว  เช่น   เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  เพลี้ยจั๊กจั่น  ปูนา เป็นต้น การเลี้ยงกบจึงเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถทำรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง เช่นเดียวกับคุณลุงสวัสดิ์ จันทร์สระบัว ชาวบ้านพัฒนานิคม หมู่ 11 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ที่เติบโตมาในครอบครัวประกอบอาชีพทําสวนยางพารา ทำนา ชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละวันของ ชาวสวนยาง ไม่ใช่แต่จะพึ่งยางพาราหนเดียว เพราะเศรษฐกิจในช่วงนี้ราคายางก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ตกต่ำ นอกจากทําสวนยางพาราแล้ว ชาวสวนจึงหาอาชีพเสริมอย่างอื่นอีกมากมายทํา อาทิ เช่น เลี้ยงกบ ปลา วัว ไก่ ฯลฯ และปลูกผักผลไม้ไว้รับประทานเอง ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดต้นทุนในการใช้จ่ายใช้สอยในครัวเรือนเพื่อสร้างรายได้และลดต้นทุนในการใช้จ่ายในครัวเรือนได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ การเลี้ยงกบก็ช่วยให้ครอบครัวมีรายได้เสริมตลอดทั้งปี มีเพื่อนบ้านที่รู้จัก และร้านอาหารในพื้นที่ มาซื้อไปประกอบอาหาร อยู่เป็นประจำอีกด้วย ปัจจุบันนี้ คุณลุงสวัสดิ์ กำลังวางแผนที่จะทำไร่สวนผสม และขยายบ่อเลี้ยงกบอีกจำนวนมาก เพราะมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เป็นทุนอยู่แล้ว ลองผิดลองถูกมาก็หลายครา จนประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู