อุทยานแห่งชาติตาพระยา ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอโนนดินแดง อำเภอบ้านกรวด อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ และอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 82 ของประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ

เนื่องจากบริเวณที่ดินป่าบ้านกรวด แปลงที่ห้าและป่าดงใหญ่ ในท้องที่ตำบลบึงเจริญ ตำบลจันทบเพชร ตำบลสายตะกู ตำบลหนองไม้งาม ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด ตำบลโนนดินแดง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง อำเภอละหานทราย ตำบลสำโรงใหม่ ตำบลหนองแวง ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ และป่าตาพระยา ในท้องที่ตำบลทัพราช ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เนื้อที่ประมาณ 594 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 371,250 ไร่ ประกอบไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า เช่น พันธุ์ไม้ ของป่า สัตว์ป่านานาชนิด ตลอดจนทิวทัศน์และป่าเทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งมีสภาพป่าเทือกเขาที่สวยงาม และเป็นพรมแดนชาติระหว่างไทยกับสาธรณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อีกด้วย เช่น ปราสาทเขาโล้น ปราสาททอง ปราสาทบายแบก

ในส่วนของผืนป่าของชาวจันทบเพชร มีโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ คือ ปราสาทบายแบก ตั้งอยู่ที่บ้านสายโท 5 เทศบาลตำบลจันทบเพชร เป็นปราสาทขอมที่ติดชายแดนที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย์ มีลักษณะพิเศษคือ เป็นปราสาทที่หันหน้าทางทิศตะวันตก นอกจากนี้ยังมีแหล่งค้าขายกับราชอาณาจักรกัมพูชาคือ จุดผ่อนปรนช่องสายตะกู ตั้งอยู่ที่บ้านสายโท 6 ใต้ เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ (18 มี.ค.63 จังหวัดบุรีรัมย์ได้ระงับการเดินทางเข้า-ออกจุดผ่อนปรนการค้า ชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณช่อง “สายตะกู” อ.บ้านกรวด เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ให้แพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัด ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น)

ช่องสายตะกู

อื่นๆ

เมนู