ข้าพเจ้านางสาวปนัดดา มอญรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์                  หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์                                           ในการบริจาคเลือดครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนโลหิต ในการรักษาพยาบาล เพื่อกระตุ้นให้มีผู้บริจาคโลหิตเป็นประจำต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่จากการบริจาคโลหิต

ก่อนที่จะถึงวันที่มีการบริจาคโลหิต ข้าพเจ้าและทีมงานอำเภอบ้านกรวดได้มีการจัดเตรียมความพร้อมสำหรับให้ประชาชนที่มาบริจาคโลหิต ก็มีการทำความสะอาดพื้น กวาดพื้น จัดเตรียมโต๊ะและเก้าอี้ พวกป้ายต่างๆ และเตรียมโต๊ะไว้สำหรับของโรงทานที่จะเอามาแจกให้สำหรับผู้บริจาคโลหิตและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ เจลแอลกอฮอล์และแมส เพราะตอนนี้เป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เป็นวันที่บริจาคเลือด ข้าพเจ้าและทีมงานอำเภอบ้านกรวดได้พากันมาตั้งแต่ 7:30 น ข้าพเจ้าได้อยู่ในส่วนของการกรอกข้อมูลของประชาชน ในการช่วยอำนวยความสะดวกในการบริจาคเลือดไม่ได้มีแค่ทีมงานของอำเภอบ้านกรวด แต่ยังมีหน่วยงานอื่นด้วย เช่น ทีมอสม. ทีมสาธารณสุขอำเภอบ้านกรวด ทีมแพทย์และพยาบาลของอำเภอบ้านกรวด โรงทานที่คนมีจิตอาสามาแจกให้ก็จะมี ขนมหวาน น้ำส้ม น้ำแดง มีข้าวกล่องมากมายไว้ให้กับประชาชนที่มาร่วมบริจาคในครั้งนี้ ในการแจกของโรงทานนั้น ไม่ได้ให้กินในสถานที่ที่บริจาค แต่เปลี่ยนเป็นแจกให้ทุกคนนำกลับไปรับประทานกันที่บ้าน

ประโยชน์ในการบริจาคเลือดครั้งนี้ ทำให้เห็นความสามัคคีของทุกคน และผู้ที่ได้บริจาคเลือดนั้นผิวจะมีออร่าหน้าใส ช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดใหม่ และลดความเสี่ยงของโรคต่างๆ

อื่นๆ

เมนู