โรคพิษสุนัขบ้า หรือ โรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดเชื้อทางระบบประสาท เกิดจากไวรัสชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า เรบีส์ (Rabies) ที่ทำให้เกิดโรคในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น หมา แมว หนู วัว ควาย ม้า แกะ ลิง ชะนี กระรอก ค้างคาว เป็นต้น โดยพบมากสุดในสุนัข ซึ่งเชื้อไวรัสชนิดนี้จะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้เกิดอาการผิดปกติทางระบบประสาทส่วนกลางได้ เช่น เส้นประสาท สมอง เป็นต้น โดยเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจะใช้ระยะเวลาในการฟักตัวจนถึงขั้นเกิดอาการ ประมาณ 5 วัน – 5 ปี ขึ้นอยู่กับความรุนแรงและตำแหน่งของบาดแผล

โรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน เพราะในปัจจุบัน ยังไม่มียาที่ใช้ในการรักษาโรคพิษสุนัขบ้าให้หายได้ การฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเรบีส์ หรือ โรคพิษสุนัขบ้านั้น จึงเป็นการป้องกันการติดเชื้อที่ดีที่สุด เพราะหากเราถูกสัตว์ที่มีเชื้อกัดและไม่ได้รับวัคซีนได้อย่างทันท่วงที อาจมีโอกาสที่เชื้อจะแพร่เข้าสู่ร่างกายและเกิดอาการจนถึงขั้นเสียชีวิตได้

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลจันทบเพชร วันที่ 5 เมษายน ปี พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่ม”อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลจันทบเพชร ได้ดำเนินการมอบวัคซีนและฉีดยาโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อทำให้สุนัขและแมวได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง

 

 

อื่นๆ

เมนู