ข้าพเจ้า นายกำพล สำแดงเดช ประเภทประชาชนทั่วไป ID:05 หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคมแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรใน เดือนตุลาคม พ.ศ 2564 ณ ตำบลจันทบเพรช อำเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์ และข้าพเจ้าได้สำรวจพื้นที่หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านในจันทบเพชร และได้เห็นช่วงว่างที่จะออกเดินทางไปไหนไม่ได้ ซึ่งในช่วงโควิด19มาระบาดเป็นระยะเวลาหลายเดือน เลยหันมาปลูกพืชสวยงาม ซึ่งสอบถามชาวบ้านแล้วว่าปลูกอะไรบ้าง ชาวบ้านส่วนใหญ่ปลูก พันธุ์พืชสวยงาม อย่างเช่น บอนสี ดอกฮกหลง ดอกวัวแดง ดอกอิเหนา ชมพูอินดามัน สาวน้อยปะแป้ง ช้อนเงินช้อนทอง บันใดเงิน ว่านนกคุ้ม ตนิลิ้นมังกร ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่ในช่วงโควิดไม่ได้ออกไปไหน จึงถือโอกาสปลูกต้นไม้สวยงามเพื่อแลกเปลี่ยนกันและจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านตำบลจันทบเพชรเป็นอย่างดี ตามซึ่งได้กล่าวมาเป็นเบื้องต้น

อื่นๆ

เมนู