1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด
  4. ID05 เทศบาลตำบลจันทบเพชร ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกิจการผู้สูงอายุร่วมปรับปรุงและซ่อมแซมบ้าน ให้กับ นายสี ใยทอน

ID05 เทศบาลตำบลจันทบเพชร ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกิจการผู้สูงอายุร่วมปรับปรุงและซ่อมแซมบ้าน ให้กับ นายสี ใยทอน

 ข้าพเจ้า นางสาวประภัทรษา จันทร์สระบัว ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์    ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่หมู่บ้านในตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสำรวจสภาพชุมชนและเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน        

   ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้นำเรื่องราวของการช่วยเหลือจากทีมงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกิจการผู้สูงอายุ ดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้าน ให้กับ นายสี ใยทอน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จัดสรรให้ ในหมู่บ้านสายโท5กลาง หมู่ที่13 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและผู้นำชุมชน

   เจ้าหน้าที่หน่วยงานทหารในพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลจันทบเพชร ส่งมอบบ้านและของใช้ในชีวิตประจำวัน ให้กับ นายสี ใยทอน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในช่วงโควิด-19 ช่วยให้ผ่าวิกฤตครั้งนี้ไปอย่างดีในอนาคตข้างหน้าได้อย่างเข้มแข็ง

 

 

 

อื่นๆ

เมนู